Home O nama prodavnica Electronic KDK doo Kontakt
Copyright © 2015 by "KDK doo"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: office@kdk-electronic.com
KDK doo web site
webshop site
ipcam site
KDK doo - prodavnica Electronic - GPS Tracking System
Za demonstraciju posetite

Demo Live GPS Tracking

ulogujte se sa

User ID : kdk
Password : kdk

Moguće je pratiti uređaj i putem mobilnih telefona.

Preuzmite aplakacije sa

Android marketa

ili

App Store

i koristeći

User ID : demo
Password : demo

možete pogledati osnovne funkcije uređaja.
GPS Tracking System